startup.com.pl › Funkcje programu › Fakturowanie

Wystawianie faktur online

Od teraz nie będziesz potrzebował drogich programów do fakturowania, wszystkie niezbędne funkcje są dostępne w naszej aplikacji. Kilkoma kliknięciami wystawisz fakturę, wybierając w selektorze klienta i wpisując pozycję faktury.

 

Wystawienie faktury trwa 1 minutę. Kupującego można wybrać z bazy kontaktów lub wpisać dane nowego (który zostanie jednocześnie dodany do bazy kontrahentów). Dzięki automatycznemu wypełnianiu większości danych, wystawianie faktur zajmuje niewiele czasu. Na koniec trzeba wpisać jedynie nazwy sprzedających usług lub towarów i faktura gotowa.

Dokumenty generowane są za pomocą w formacie .pdf, dzięki czemu łatwo przesłać je za pomocą poczty elektronicznej do odbiorcy.

Na fakturze powinny znaleźć się następujące dane:

  • nazwy sprzedawcy oraz nabywcy a także ich adresy, numery NIP,
  • data sprzedaży i wystawienia faktury (automatycznie wybierana obecna data)
  • numer faktury (generowane automatycznie lub ręcznie)
  • nazwy sprzedawanych towarów lub usług
  • ceny towaru
  • kwoty oraz stawki VAT

Wygląd listy faktur:

Lista faktur