startup.com.pl › Funkcje programu › Zadania

Zadania

Lista zadań do wykonania to jedna z podstawowych funkcjonalności systemu zarządzania kontaktami CRM. Cały czas można mieć dostęp do zleconych zadań, dzięki możliwości tworzenia zadań do wykonania.

System ułatwia zarządzanie zadaniami, dzięki synchronizacji z kalendarzem. Nawet za pomocą urządzeń mobilnych można stale być kontrolować stan realizacji zadań zaplanowanych na dany dzień. Wykonane zadania przechodzą do archiwum, co jednocześnie tworzy historię zadań wykonywanych z danym kontrahentem.

Pozwoli Ci to w przyszłości sprawdzić jak, gdzie i kiedy wykonywałeś poszczególne zadania.

Pola opisujące zadanie:

  • Kategoria
  • Data realizacji
  • Opis zadania do wykonania
  • Informacja o realizacji (wypełniana po zrealizowaniu zadania)
  • Priorytet

Wygląd ekranu zadań oraz kalendarza:

Lista zadań użytkownika

Kalendarz z zadaniami oraz notatkami